NG Kerk Quellerina

About NG Kerk Quellerina

NG Quellerina bedien 1300 lidmate aan die Wes-Rand uit veral die woongebiede Florida Glen, Quellerina, Florida-Noord, Bergbron en Northcliff x25. Ander lidmate kom van wyd oor die Wesrand en omstreke.
Die kerkgebou in Langelaan 81, Florida Glen is ’n duidelike landmerk langs die N1 naby die Gordonweg-afrit
“Ons leef liefde”: dis ons leuse en doelwit, nl. om God se liefde uit te leef in woord en daad.
Sondae 9:00 kry alle ouderdomme iets spesiaal.
Die erediens vir volwassenes het ‘n warm ...

Show the whole text

81 Lange Avenue, Quellerina
Northcliff, Johannesburg

NG Kerk Quellerina's previous events