Valdovų Rūmai

About Valdovų Rūmai

Tai istorinės rezidencijos pobūdžio muziejus, kuriame kaupiamos, saugomos, tiriamos, konservuojamos ir restauruojamos kultūros, meno, istorijos ir archeologijos vertybės. Svarbiausi muziejaus tikslai – visuomenei pristatyti Lietuvos valstybės bei jos valdovų istorijos ir kultūros paveldą, unikalius archeologijos rinkinius bei Europos Gotikos, Renesanso, Baroko taikomosios ir vaizduojamosios dailės kolekcijas, vertingą lituanistinę medžiagą, taip pat vykdyti aktyvią edukacinę, kultūrinę, turizmo ...

Show the whole text

Katedros a. 4
Vilnius

Valdovų Rūmai's upcoming events

Valdovų Rūmai's previous events