Laerskool Stellenbosch

About Laerskool Stellenbosch

Die opvoeding in die skool sal ingestel wees op die uitbouing van etiese waardes en waardering van kultuur. Etiese waardes sal in die opvoedingsproses uitgeleef word. Orde, dissipline en respektering van elke individu vorm die grondslag vir sukses en n gelukkige skoolgemeenskap.

n Kultuur van leergewilligheid word nagestreef, waarbinne elkeen sy volle potensiaal kan ontwikkel.

Ons leerders, leerkragte en ouers tree altyd met lojaliteit op en skep sodoende tradisie en trots vir Laerskool ...

Show the whole text

Endlerstraat
Stellenbosch

Laerskool Stellenbosch's previous events