FGK

About FGK

Die vorming van ons geloof en geloofsgewoontes maak ons ontvanklik en gewillig om te luister. Hierdie basis word gelê deur o.a. prediking, kleingroepe, kategese en kursusse. Hoe anders sal ons kan sien en hoor waar God rondom ons met die nood van die wêreld besig is?

Uit ons luister-na-God leer ken ons God se vreemde gasvryheid, waar ALMAL welkom is. Ons leer van ons eie verhoudings : met God en met mekaar. So leer ons God ken uit ons gasvryheid teenoor en verhoudings met mense – ook by dié ...

Show the whole text

Hoek van Rabie en 4de Straat,
Sandton, Randburg, Johannesburg

FGK's previous events