Sonop Christelike Tehuis

About Sonop Christelike Tehuis

Sonop Christelike tehuis is 'n koshuis wat 150 Afrikaans en Engels sprekende manstudente van die Universiteit van Pretoria huisves.

93 Brooklyn Rd
Pretoria

Sonop Christelike Tehuis' previous events