Oosrand LewenSentrum

About Oosrand LewenSentrum

Oosrand LewenSentrum is een van 5 gemeentes wat deel vorm van LewenSentrum Gemeente, met Andries Enslin die Presiderende Leraar. Dienstye 9:15 en 18:00

Om God en mens liewer te hê

Ashton International College, Berylstraat 47, Farrarmere,
Benoni

Oosrand LewenSentrum's upcoming events

Oosrand LewenSentrum's previous events