Afrikaanse Hoër Meisieskool Pretoria

About Afrikaanse Hoër Meisieskool Pretoria

AFFIES IS VANJAAR 97
In 2017 – die jaar waarin ons skool 97 geword het – het ons terugkyk oor vele jare waarin ons skool van ‘n nederige begin tot ‘n skool waarmee daar op alle vlakke rekening gehou moet word, gegroei het. Ons is dankbaar vir soveel seëninge wat ons en ons skool al soveel jare verryk het.
Ons beaam wat ons broers oorkant die straat sê: “Affies is nie net ‘n skool nie – dis ‘n leefwyse.” ‘n Mens spandeer nie tyd by hierdie skool en gaan onaangeraak weg nie.
Affies was al ‘n ...

Show the whole text

Bondstraat, Clydesdale
Sunnyside, Pretoria

Afrikaanse Hoër Meisieskool Pretoria's previous events