Somerstrand Gemeente

About Somerstrand Gemeente

Somerstrand Gemeente is 'n gemeente van die NG Kerk wat in Somerstrand, Port Elizabeth gelee is. Ons gemeente is geroep om mekaar te begelei in geloofsvorming (LUISTER) sodat ons by God se werk in die wereld kan aansluit (LEEF).

Ons kernwaardes is:
1. Ons verwelkom almal (Insluitend)
2. Ons luister na God (Geloofsonderskeidend)
3. Ons is en maak dissipels (Bybelse geloofsvorming)
4.Ons gee om (Verhoudings)
5. Ons reik uit (Gestuur)
6. Ons waag in die geloof (Waagmoed)

Ons gemeente het weens ...

Show the whole text

Louis Bothasingel 77, Somerstrand
Summerstrand, Port Elizabeth

Somerstrand Gemeente's previous events